Pfr. Johannes Kristf

Életút

Kristóf János 1936–ban Észak–Magyarországban, Füzéren született. Már gyerekként pap szeretett volna lenni, de az akkori kommunista Magyarországban ez nem volt lehetséges, és így aztán vasipari szakmunkás iskolát végzett.
Az 1956-os forradalomkor elhagyja hazáját. Ettől kezdve Ausztria válik élete központjává, itt érettségizik és itt kezd el teológiát tanulni.
1964.februar 23.-án pappá szentelik, majd papként működik Bécsben, Bécstől keletre és a Weinviertelben.

22 évesen ismeri meg Kristóf János a Schönstatti közösséget, ez a találkozás megváltoztatja életét. Itt szellemileg otthonra lel és megtalálja életfeladatát.
Ettől kezdve élete célja: Schönstattot minden gazdagságával megismertetni másokkal, különösen a Duna-menti népekkel. Emberi erősségeit - a nagy szívét, ötletgazdagságát, spontanaitását, sportosságát, barátkozó természetét, kiegyensúlyozottságát, gondtalan, szabad magatartását – szüntelen, apró munkába fekteti, hogy ezt a célt elérje.
Bárhol megfordul, hamar megkedvelik az emberek és ő elvezeti azokat, akik megbíznak benne ahhoz a forráshoz, amiből ő táplálkozik: a Szűzanyával való szeretetszövetségből merített élethez. Élő példája bátorságot adott és plébániáin növekszik az emberekben az életöröm Istennel és a Szűzanyával.

Kristóf atyának szívbeli kívánsága, hogy Kahlenbergen, Bécs mellett egy Schönstatt-szentélyt építsenek, egy kegyszentélyt, ahonnan a Szűzanya csodákat tehet. Készen áll mindent megtenni ennek érdekében. – A Szűzanya elfogadja felajánlását.
1980-ban meghal Kristóf atya egy autóbalesetben. Halála után megoldódnak a problémák a birtok vásárlásával kapcsolatban. Kahlenbergen és 1982.október 31.-én felszentelik a kápolnát.